Wheel Of Time

Maradon Law
Tavern, Tower and Tribunal

To be written by memory and small notes. Give it some time.

View
The arrival in Maradon

18 April: Na nog enkele tijd gereist te hebben komt het gezelschap aan in Maradon. Het gezelschap reist door de poort maar Diora besluit dat ze korte tijd haar eigen weg zou kiezen. Ze spreken later die avond af dat ze elkaar zouden ontmoeten in een plaatselijke herberg. Terwijl het gezelschap inmiddels al binnen de stadsmuren is besluit Diora door het riool de stad binnen te sluipen. De rest van het gezelschap zien ondertussen “wanted-posters” hangen met het gezicht van Diora erop. Op deze posters is Diora duidelijk nog jonger, maar vreemd genoeg lijkt ze ook een stuk langer te zijn. Ze wordt beschuldigd van het stelen van de diadeem van de koningin.

Later op de avond ontmoeten onze helden elkaar weer in herberg. Liadrin vraagt Diora naar de beschuldigingen. Diora ontkent alles en geeft aan dat ze valselijk beschuldigd is. Diora wil graag tijdens haar tijd in de stad uitzoeken wie haar er destijds ingeluisd heeft. De rest van het gezelschap besluit Diora in deze taak te helpen. Het gezelschap denkt aan de magische hoed die ze hebben gevonden en proberen hem uit. Terwijl Diora de hoed op deed veranderde ze in het evenbeeld van Liadrin. Ook iedereen die daarna de hoed opdeed kreeg het uiterlijk van Liadrin. Het gezelschap denkt nu te weten hoe de hoed werkt en hoe ze dit eventueel in de toekomst kunnen gebruiken. Het gezelschap besluit dat met de vermomming van de hoed Diora ’s nachts door de stad kan sluipen om uit te zoeken wat er destijds is gebeurd.

Voordat Diora de straat op gaat besluit het genootschap informatie in te winnen in de herberg. Ze spreken eerst met de herbergier en daarna met de bard. Op deze manier komen onze helden erachter dat het paleiskwartier afgesloten is door de oorlogsdreiging die er op dit moment is en dat alleen de rijkelui de kans hebben om eventueel met de koningin te praten. Ook vertelt de bard meer over de ruine van de klokkentoren die prompt in de stad staat.

Het gezelschap besluit vervolgens de straat op te gaan om te kijken wat er nog meer verteld wordt door de stadslieden over de diadeem. Ze komen erachter dat de diadeem de kracht heeft om de stad te beschermen tegen de Blight. De stadsbewoners wijten het feit dat de trollocks er aan komen dan ook aan het falen van de koningin en de streken van Diora. Diora is de afgelopen avonden volgens de bewoners ook nog gezien terwijl ze allerlei ongein uithaalde.

Het gezelschap besluit in twee groepen op te splitsen. De ene groep bestaande uit Diora en Rhogar gaan onderzoek doen naar de valse beschuldigingen (het stelen van de diadeem en het vervuilen van de watertoren met koeienmest) en de groep van Liadrin en Siegrain besluiten contact op te nemen met Marcus Silverking the Brave om te kijken of ze een gesprek met de koningin kunnen regelen om haar te vertellen over de gebeurtenissen in Shadowfall Keep. Daarnaast gaan ze meer informatie proberen in te winnen over de ruine van de klokkentoren.

View
The lost fight with the hobgoblins

Het gezelschap reist af naar de bergpassen waar de hobgoblins volgens de soldaten zouden moeten zitten. Daar aangekomen zien ze inderdaad een groep hobgoblins. Het gezelschap besluit enige tijd de hobgoblins te volgen. Uiteindelijk worden ze door de hobgoblins opgemerkt. Het gevecht begint maar al snel blijken er meer hobgoblins door deze bergpassen te struinen dan het gezelschap aan kan. Het gezelschap komt vrij ver maar hebben te veel schade opgelopen om de laatste grote groep hobgoblins te kunnen verslaan.

Het gezelschap besluit te vluchten, maar de groep boogschutters verwachten dit en weten tijdens het vluchten van het gezelschap ze nog flink onder vuur te nemen. Zowel Liadrin als Bart worden geraakt door een pijl. Het gezelschap moet met pijn in hun hart Bart voor dood achterlaten, maar zien wel de mogelijkheid om Liadrin te redden van het slagveld.

Het gezelschap heeft gefaald, en moeten zich concentreren op het stabiliseren van Liadrin om ervoor te zorgen dat Liadrin niet alsnog overlijdt. Na voldoende afstand te hebben gereist vanaf de plek waar ze in gevecht waren met de hobgoblins neemt het gezelschap de tijd om Liadrin enigszins op te lappen. Ze zetten kamp op en Siegrain ontfermt zich over Liadrin, die inmiddels veel bloed is verloren. Siegrain’s goddelijke krachten zorgen ervoor dat Liadrin in wonderbaarlijk korte tijd hersteld van haar verwondingen.

View
Winterfall / Shadowfall Keep / The road to Maradon / Crossing the Bridge

Winterfall: De geruchten gaan dat iemand demonengod Orcus probeert te bevrijden uit zijn wereld via een Portal. Deze Portal kan alleen geopend worden in Shadowfall Keep. Het reisgezelschap besluit om op onderzoek te gaan bij de Shadowfall Keep.

Shadowfall keep: Aangekomen in Shadowfall keep begint het gezelschap te merken dat Aramil steeds vreemder gedrag begint te vertonen. Tijdens een gevecht met een Goblin bleek Aramil ineens verdwenen te zijn. De rest van het gezelschap besloot op zoek te gaan naar hun verloren kameraad. Ze konden helaas Aramil niet vinden, maar kwamen wel een tovenares genaamd Liadrin tegen. Deze vertelde dat ze het niet verwonderend vond dat Aramil zulk raar gedrag vertoonde. Volgens Liadrin wordt iedere mannelijke tovenaar uiteindelijk gek, omdat ze niet goed om kunnen gaan met de magie. Uiteindeljik reist het gezelschap verder met Liadrin, en komen uiteindelijk in de kamer waar Orcus opgeroepen zou worden. Hier aangekomen blijkt de kwade tovenaar een fout gemaakt te hebben en een portaal geopend te hebben naar een wereld die niet Orcus toebehoorde. Uit de Portaal kwamen Trollocs die minstens even kwade bedoelingen hadden als Orcus. Het gezelschap had enige hoop gehad om Orcus tegen te kunnen houden, maar het leger van Trollocs bleek al snel te veel voor het gezelschap en ze werden gedwongen te vluchten. Het gezelschap ging terug naar Winterfall om te waarschuwen voor het aankomende leger. De stad besluit te evacueren en gezelschap wordt naar Maradon gestuurd om deze grote stad te waarschuwen en om hulp te vragen.

Op weg naar maradon: Onderweg naar Maradon komt het gezelschap een bard tegen genaamd bart. Deze gebaarde reiziger besluit mee te reizen met het gezelschap.

Datum: 14 April

Het reisgezelschap reist naar Maradon om de stad te waarschuwen voor het aankomende gevaar. Maar de weg naar Maradon was een weg met vele gevaren. Tijdens de tocht naar Maradon kwam het reisgezelschap bij een brug. Onder de brug raasde een rivier. Het reisgezelschap keken naar de mogelijkheden die ze hadden. Ze wisten dat om de rivier heen reizen veel vertraging op zou leveren. De brug gebruiken om naar de overkant van de rivier te komen was ook niet zonder risico. De brug was oud en versleten en met de paarden over de brug reizen zou zeker een uitdaging worden.

Uiteindelijk besloot het gezelschap om het er toch op te wagen met de brug. Liadrin zou met haar magie over het water lopen om de andere leden van het gezelschap bij te staan mocht het onverhoopt mis gaan. En mis ging het….

Verschillende leden van het gezelschap zakte door de brug. Wonder boven wonder overleefden alle reisgenoten het. Heelhuids kwamen ze er echter niet van af. Rhogar en Siegrain verloren hun paarden en Siegrain ook zijn geliefde biervaatje.

Aan de overkant van de rivier hoort het gezelschap een groep krijgers te paard aankomen. Het gezelschap besluit te schuilen. Diora wordt vooruit gestuurd om te kijken wie het zijn. Diora zag dat de rijders de soldaten van Maradon zijn en houdt ze aan. Ze vertellen de soldaten over het aankomende leger. De soldaten waren op missie gestuurd om op goblins te jagen. Het gezelschap spreekt met de soldaten af dat ze de jacht op de goblins overnemen als de soldaten het nieuws naar de stad brengen. Na een paard gekregen te hebben voor Rhogar reist het gezelschap naar de plek waar de goblins volgens de soldaten waren. Daar aangekomen blijken de Goblins daar inderdaad te zijn, en het gezelschap maakt zich klaar om de Goblins uit te schakelen.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.