Wheel Of Time

The Boattrip to Aridhol

Parting of an adventurer, meeting another

Doordat Diora de hoop op zuivering van haar slechte naam voor hen had opgeofferd door de schuld voor de brand op zich te nemen, konden Liadrin, Rhogar en Siegrain genieten van hun vrijheid in de PELICANS PERCH. En of ze dat deden! Diora hield zich wijselijk van de drank, want naar haar werd nu alleen maar meer gezocht. Toch besloot zij om ook mee te gaan toen Bayle Domon hen mee vroeg om nog afzakkertje te doen op zijn boot, de Sea Wyvern.

Bayle Domon had voor ogen om de volgende dag met de boot te vertrekken. Dit moest hij helaas nog een paar uur uitstellen, aangezien Rhogar en Siegraine hun magen nog bij elkaar moesten rapen. Liadrin had zichzelf nog net onder controle. Nadat Diora en Siegraine nog kort de markt hadden bezocht, kon de troep eindelijk onderweg.
Naast de 4 avonturiers en Bayle Domon bevonden zich de rechterhand van Bayle Domon, Gustav en de avonturierster Kat zich op het schip.

Enkele dagen na vertrek zag de troep in de richting vanwaar zij kwamen donkere wolken vormen. Op de westoever van de rivier konden ze met enige regelmaat patrouileerden Trollocs ontwaren en zo nu en dan de verkoolde resten van wat vermoedelijk afgelegen boerderijen waren.

Tijdens de reis maakten de 4 nieuwe plannen. De gestolen papieren uit het huis van Nikki bevatten geen waardevolle informatie, op één brief na. De brief, waarschijnlijk gericht aan Nikki, bevatte informatie over een mogelijke koper voor de Diadeem van de koningin van Saldaea, Tenobia Kazadi. Deze koper zou zich bevinden in Aridhol. Het plan om mee te varen naar Illian liet men varen, Aridhol zou de volgende stop worden.

Onderweg verschenen op de oostoever twee ruiters. Ruid roepend vroegen zij Bayle Domon naar de gezochte Diora. Bayle Domon gaf aan Diora niet te kennen. Het antwoord daarop waren enkele pijlen in de richting van de roeiboten, die de Sea Wyvern voorttrokken. Nadat Bayle Domon aangaf dat de wind weer op stak, maakten de 4 avonturiers in de roeiboten dat ze weer aan boord kwamen. Duidelijk was dat Diora herkent was! Diora en Liadrin, nooit zonder hun wapens, begonnen samen met Gustav en Kat het vuur te openen op de boogschutters en ruiters. Ook Kat bleek een tovenares te zijn, alleen niet één van de Aes Sedai! Ondertussen bewogen Rhogar en Siegrain zich naar het ruim om ook hun uitrusting voor de dag te halen. Maar voordat zij zover waren, hadden de anderen de aanvallers op de vlucht gejaagd.

Na deze aanval afgeslagen te hebben, voer de Sea Wyvern verder. Onderweg riep niemand de boot aan, op een boot vol feestvierders na. De opvarenden besloten om niet op hun uitnodiging in te gaan. Tijdens deze dagen maakten zij hun plannen kenbaar aan Bayle Domon. Ondanks zijn afraden, wilden de 4 hun plan toch doorzetten. Kat, op zoek naar avontuur, voegt zich bij hen. Omdat Bayle Domon vervangende bemanning nodig had, deed het schip enkele dagen voor Aridhol een dorp aan. Op de markt van dat dorpje koopt de troep proviand. Diora stond nog even met een schimmig figuur te praten en komt terug met nieuwe bewapening. Van wie of waar de dolken vandaan kwamen, kon niet uit haar los gekregen worden, dus werd er niet verder naar gevraagd. Liadrin gaf te kennen dat ze toch liever de Aes Sedai op de hoogte ging brengen van het komende gevaar. Ze besloot om het aan de andere 3 over te laten om samen met Kat Aridhol te gaan verkennen, terwijl zij met de boot mee verder vaart.

Comments

Siegrain

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.