Wheel Of Time

The arrival in Maradon

18 April: Na nog enkele tijd gereist te hebben komt het gezelschap aan in Maradon. Het gezelschap reist door de poort maar Diora besluit dat ze korte tijd haar eigen weg zou kiezen. Ze spreken later die avond af dat ze elkaar zouden ontmoeten in een plaatselijke herberg. Terwijl het gezelschap inmiddels al binnen de stadsmuren is besluit Diora door het riool de stad binnen te sluipen. De rest van het gezelschap zien ondertussen “wanted-posters” hangen met het gezicht van Diora erop. Op deze posters is Diora duidelijk nog jonger, maar vreemd genoeg lijkt ze ook een stuk langer te zijn. Ze wordt beschuldigd van het stelen van de diadeem van de koningin.

Later op de avond ontmoeten onze helden elkaar weer in herberg. Liadrin vraagt Diora naar de beschuldigingen. Diora ontkent alles en geeft aan dat ze valselijk beschuldigd is. Diora wil graag tijdens haar tijd in de stad uitzoeken wie haar er destijds ingeluisd heeft. De rest van het gezelschap besluit Diora in deze taak te helpen. Het gezelschap denkt aan de magische hoed die ze hebben gevonden en proberen hem uit. Terwijl Diora de hoed op deed veranderde ze in het evenbeeld van Liadrin. Ook iedereen die daarna de hoed opdeed kreeg het uiterlijk van Liadrin. Het gezelschap denkt nu te weten hoe de hoed werkt en hoe ze dit eventueel in de toekomst kunnen gebruiken. Het gezelschap besluit dat met de vermomming van de hoed Diora ’s nachts door de stad kan sluipen om uit te zoeken wat er destijds is gebeurd.

Voordat Diora de straat op gaat besluit het genootschap informatie in te winnen in de herberg. Ze spreken eerst met de herbergier en daarna met de bard. Op deze manier komen onze helden erachter dat het paleiskwartier afgesloten is door de oorlogsdreiging die er op dit moment is en dat alleen de rijkelui de kans hebben om eventueel met de koningin te praten. Ook vertelt de bard meer over de ruine van de klokkentoren die prompt in de stad staat.

Het gezelschap besluit vervolgens de straat op te gaan om te kijken wat er nog meer verteld wordt door de stadslieden over de diadeem. Ze komen erachter dat de diadeem de kracht heeft om de stad te beschermen tegen de Blight. De stadsbewoners wijten het feit dat de trollocks er aan komen dan ook aan het falen van de koningin en de streken van Diora. Diora is de afgelopen avonden volgens de bewoners ook nog gezien terwijl ze allerlei ongein uithaalde.

Het gezelschap besluit in twee groepen op te splitsen. De ene groep bestaande uit Diora en Rhogar gaan onderzoek doen naar de valse beschuldigingen (het stelen van de diadeem en het vervuilen van de watertoren met koeienmest) en de groep van Liadrin en Siegrain besluiten contact op te nemen met Marcus Silverking the Brave om te kijken of ze een gesprek met de koningin kunnen regelen om haar te vertellen over de gebeurtenissen in Shadowfall Keep. Daarnaast gaan ze meer informatie proberen in te winnen over de ruine van de klokkentoren.

Comments

Rhogar88

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.